Regualamin

 1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Pobyt w hotelu jest na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 10.30 następnego dnia.
 3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazywany w dniu przybycia GOŚĆ powinien zgłosić do godziny 9.00 w dniu, w którym upływa okres najmu.
 5. Pozostawanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 10.30 traktowane jest jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy GOŚĆ opuści pokój po godzinie 10.30 nalicza się opłatę w wysokości połowy doby wynajmu pokoju według cen pełnych.
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 8.00 do 22.00.
 8. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.
 9. W czasie trwania ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu maja obowiązek takiego zachowania , by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych gości.
 10. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń hotelu powstałych z winy jego lub osób go odwiedzających.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek, zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 12. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Zapach dymu oznacza konieczność dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju, za którą zostanie naliczona opłata w wysokości 400zł.
 13. Każdorazowo Gość powinien zamknąć pokój i upewnić się czy drzwi do pokoju są zamknięte.
 14. Za rzeczy pozostawione w częściach wspólnych obiektu nie ponosimy odpowiedzialności.
 15. W ramach rezerwacji pobytu wczasowego pobierany jest zadatek w wysokości 40% od wartości pobytu. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek nie jest zwracany.
 16. Za zgubienie klucza hotelowego gość zostanie obciążony kwotą 20zł.